સોમવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2019

તા.27.01.2019 ખાસ સાધારણ સભાની બેઠક

આજ રોજ તા.27.01.2018 ના રોજ મંડળી ના કાર્યાલય પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા મુકામે મંડળી ના પેટા નિયમો માં સુધારા માટે ખાસ સાધારણ મળી. બેઠકની શરૂઆત માં  જાગૃતિ ટ્રસ્ટના  મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શ્રી અશ્વિનભાઈ પરમાર હાજર રહ્યાં હતાંમિત્રો નાણાંકીય વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું છે. દરેક સભાસદ મિત્રોએ પોતાના ખાતાનો હિસાબ ગૌતમભાઈ પંચાલ ને મળીને ચેક કરી લેવો. અને પોતાની પાવતીઓ અને શેર સર્ટીફિકેટ લેવા ના બાકી હોય તો તે પણ મેળવી લેવા.
આ કામ 9.2.19 સુધીમાં પૂરું કરવું છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો